<< Về trang tin

Chính sách Vận chuyển

-----------***----------

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

Đối với hàng hóa shop bán hàng:

Cách 1: Hàng hóa của nhà bán hàng được vận chuyển tới kho của Markethvn.com ký gửi. Khi khách hàng đặt hàng trên website Markethvn.com, bộ phận giao nhận Markethvn.com chịu trách nhiệm lấy hàng của đối tác ký gửi tại kho hàng để giao khách hàng. Khi sản phẩm trong kho có hàng shop ký gửi hết, Markethvn.com sẽ báo để Nhà bán hàng bổ sung nguồn hàng. Hàng hóa được giao cho người mua theo chính sách giao hàng bưu điện hoặc giao hàng tiết kiệm nhanh, sau khi hoàn thành đơn hàng admin Markethvn.com bấm hoàn tất thì nhà cũng cấp nhận tiền và công ty có tiền phần trăm còn lại. Tùy từng trường hợp Markethvn.com phát hành thẻ thanh toán để đuợc Với số điểm tặng trong thẻ để đi mua hàng giảm từ 20% - 50%. 

Cách 2: Đối với hàng hóa không ký gửi tại kho Markethvn.com sau khi khách hàng đặt hàng, admin Markethvn.com xác nhận đơn hàng thì Nhà bán hàng kiểm tra đơn hàng nhận được và thực hiện việc giao nhận hàng hóa, nhà bán hàng giao xong bấm thành công thì admin hoàn tất. Nhà cung cấp nhận được tiền và công ty có phần tiền còn lại.

Tùy theo từng loại mặt hàng và trong từng thời điểm đề nghị của Nhà bán hàng, Markethvn.com sẽ có chính sách giao hàng miễn phí đối với các mặt hàng này. Thông tin miễn phí giao hàng sẽ được mô tả rõ theo từng loại sản phẩm (nếu có).

Phương thức vận chuyển, thời gian và đơn giá vận chuyển sẽ phụ thuộc vào dịch vụ giao nhận mà Markethvn.com liên kết hoặc đối tác của Nhà bán hàng tự liên kết. Đơn giá vận chuyển sẽ được tính và cập nhật tùy theo từng loại sản phẩm đặc thù giữa bên bán và khách hàng có giá chung của đối tác vận chuyển Mọi thông tin về chính sách giá của dịch vụ vận chuyển sẽ được cập nhật trên từng sản phẩm khi app vận chuyển của công ty đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất, hiện tại áp dụng chính sách vận chuyển liên kết dịch vụ.

Ngày đăng: 2021-01-06 22:40:36 | Ngày cập nhật: 2021-01-06 22:40:36
Chia sẻ qua gmail
Chia sẻ qua twitter
Sao chép liên kết